Esame vieninga tauta

Jonas Burokas, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos valdybos pirmininkas
Lietuviai yra vieninga tauta. Jų vienybė išryškėjo istorijoje – okupacijų metu, Baltijos kelyje, prie Televizijos bokšto. Tiesa, dar mumyse tvyro ilgalaikės sovietinės okupacijos dvasia, neleidžianti mums atsiskleisti. Bet tai yra laikina. Manau, pagrindinis tautą vienijantis akcentas yra praeities istorija (pagal V.Kudirką – „iš praeities Tavo sūnūs te stiprybę semia“) ir jaunimo ugdymas patriotizmo dvasia.Talentingo menininko Tado Gutausko projektą „Laisvės Kelias“ ir kitus jo kūrinius vertinu kaip vienijančius lietuvių tautą ir ugdančius patriotizmą. Tikiuosi, kad jo „Laisvės kelio“, vienijančio tautą, idėja sutelks iškiliausius meno žmones pastatyti didingą paminklą Lukiškių aikštėje kovojusiems ir žuvusiems už Lietuvos laisvę su Nežinomo Partizano ir amžinosios ugnies akcentais.

Kviečiu visus Lietuvos žmones, nepriklausomai nuo tautybės, dalyvavusius Baltijos kelyje, dar tuo laiku dalyvauti neapsisprendusius ir išaugusias jau laisvoje Lietuvoje šeimas įamžinti save ar savo šeimas „Laisvės kelio“ skelbiamoje akcijoje.