Mes išlikome – esame to verti

Tadas Gutauskas, skulptorius, idėjos „Laisvės kelias“ autorius
Visais svarbiausias Lietuvos gyvavimo momentais buvome vieningi. Žinoma, po kiekvienos revoliucijos ateina laikas ramiai dirbti, auginti vaikus, spręsti kasdienes problemas. Svarbiausi žmogaus egzistenciniai klausimai ir valstybės problemos paskęsta menkų buitinių smulkmenų jūroje. Tačiau neabejoju – jei vėl iškiltų pavojus mūsų laisvei, susiburtume į vieną.

Mus vienijantis veiksnys visada buvo aiškus – apginti savo šalį ir žmones. Kovoje už laisvę daugybę kartų esame įveikę daug galingesnį priešą, sugebėdavome susivienyti. Jei reikėdavo, sudėdavome didžiules aukas ant Laisvės aukuro. Prisiminkime Pilėnų gynėjus, Saulės ir Žalgirio mūšius, sukilimus prieš caro valdžią, vėliau mūsų knygnešių nepailstamą kovą už kalbą ir raštą, kovas už Vilnių, išlikimą tremtyje, pokario partizanų kovas prieš daugybę kartų stipresnį okupantą, Dainuojančios revoliucijos laikus, Sąjūdį ir Baltijos kelią…

Taip – mes išlikome. Vadinasi, ESAME TO VERTI.

„Laisvės kelio“ idėja man kilo matant žmonių nusivylimą šiandiena. Tačiau žmonės skaudžiai klysta manydami, kad dėl visko kalti tik politikai. Juk jie tėra mūsų visuomenės veidrodis, dalis mūsų. Ne vienas aršiai kritikuojantis valdžią, į ją patekęs, elgtųsi lygiai taip pat… Išsikapstyti iš nelengvos situacijos galime tik mes patys, tačiau ne bėgdami nuo problemų, ne ieškodami lengvesnės duonos svetur, o visi kartu jas spręsdami.

„Laisvės kelias“ – tai visų mūsų vertybių ir pilietiškumo išbandymas. Šį simbolį galime sukurti tik visi kartu, po mažą gabalėlį savęs įmūrydami į LAISVĖS, MEILĖS IR VIENYBĖS SIMBOLĮ.

Tikiu, kad žmonės atsilieps į mūsų kvietimą ir visi kartu parodysime sau ir kitiems, kaip tikime bendra ateitimi.