Mūsų laisvės kelias dar nesibaigė

Dr. Romas Pakalnis, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos pirmininkas, Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys
Lietuvoje šiandien būna visaip – kai kur vienybės yra, kai kur nėra. Ir ta vienybė dabar mažesnė nei prieš dvidešimt, dvidešimt vienerius metus.

Manau, kad geriausiai sąmoningus piliečius gali suvienyti bendri siekiai. Tačiau tuos tikslus suformuoti, iškelti yra bendras rūpestis – inteligentijos, valdžios, žmonių.

Tado Gutausko „Laisvės kelias“ yra vienas iš būdų priminti tai, kas buvo. Tačiau mūsų laisvės kelias nėra baigtas, niekada nebus baigtas – bus einama ir einama. Todėl svarbu, kad „Laisvės kelias“ kuriamas ne tik priminimui, suteikiant uždavinį pasirinktą kelią taisyti, remontuoti… Šį veiksmą turime atlikti visi drauge, nesiblaškydami. Manau, labiausiai šis projektas parodo, kad mūsų kelias, jo pasirinkimas jau įvyko, bet nesibaigė – reikia toliau kurti, veikti…