Negalime pamiršti tų paprastų, bet esminių vienybės įdėjų

Linas Kleiza, Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės narys

Prieš du dešimtmečius nusidriekęs Baltijos kelias visų pirma reiškė besąlygišką trijų Baltijos tautų norą būti nepriklausomiems ir laisviems. Tai buvo pavyzdys visiems, kaip taikiai ir solidariai reikalauti prigimtinių savo teisių ir nepriklausomybės. Nors buvau dar labai jaunas, kad galėčiau atsiminti tos dienos įvykius, tačiau puikiai suvokiu šio įvykio svarbą bei reikšmę.

Tautos laisvė ir vienybė yra pagrindiniai mano gyvenimo pamatai. Kadangi prieš du dešimtmečius buvau per jaunas, nelabai įsivaizduoju, kaip gali būti kitaip. Žinau, kad visad liksiu dėkingas žmonėms, kurie dalyvavo ar kitaip prisidėjo prie Baltijos kelio, nes būtent jų dėka šiandien esu laisvos šalies pilietis.

Manau, kad prisiminti, ką prieš du dešimtmečius mums dovanojo trijų Baltijos tautų piliečiai yra puiki įdėja. Negalime pamiršti tų paprastų, bet esminių vienybės įdėjų. Tikiuosi, kad projektas „Laisvės kelias“ paskatins tiek jaunesnius, tiek vyresnius mūsų tautos piliečius tęsti pradėtą laisvės ir vienybės kelią.