Būname ir galime būti vieningi

Dr. Rimvydas Jasinavičius, Mykolo Romerio universiteto profesorius, Vilniaus miesto ir apskrities verslininkų darbdavių konfederacijos prezidentas
Lietuviai apskritai yra vieninga tauta, tačiau tas vieningumas pasireiškia kritiniais atvejais. O dabar niekas negalvoja, kad yra kritinis atvejis, todėl ir esame nelabai vieningi.

Visada tautą suvienija išorės pavojus – tai dėsnis. Jei šiandien susidarytų tokia padėtis, gana greitai būtų galima visus suvienyti, sutelkti. Kai sprendžiamos vietinės problemos, nuomonės išsiskiria, ir tai negali tapti vienijančiu pradu.

Tado Gutausko projektą „Laisvės kelias“ vertinu teigiamai. Tai tam tikras istorinis paminklas, užfiksuojantis istorinį mūsų vieningumą, kai tautą vienijo siekis atkurti Nepriklausomybę. Viena vertus, tada prieš akis buvo okupantas, todėl reikėjo susivienyti. Kita vertus, visiems buvo netikėtas Ribentropo-Molotovo pakto, protokolų paviešinimas, paneigiantis mitą, kad liaudis neva pati pasirinko būti Sovietų Sąjungos dalimi.

Nemanau, kad „Laisvės kelio“ projektas gali sužadinti tautos pilietiškumą, tačiau gali sužadinti nostalgiją, priminti, kad kritiniais momentais būname ir galime būti vieningi.